เลือกปั๊มถูกงาน งบไม่บาน งานได้คุณภาพ
"CROMPTON"
SIDE CHANNEL PUMPS

Type AOH
         ปั๊มน้ำแบบหลายใบพัด (1-6 ใบพัด ใบพัดทองเหลือง)
         ขนาดท่อดูด-ท่อส่ง 1", 1 1/2", 2"
         แรงดันสูงสุด 30 - 229 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 2,500 - 20,000 ลิตร/นาที
         เหมาะสำหรับงานส่งน้ำที่ต้องการเเรงดันน้ำสูงเช่น งานสปริงเกอร์,งานบอยล์เลอร์
         และในงานอื่นๆที่ต้องการแรงดันน้ำสูง ทั้งในอุตสาหกรรมและในเกษตรกรรม
CURVE
เลือกปั๊มถูกงาน งบไม่บาน งานได้คุณภาพ