เลือกปั๊มถูกงาน งบไม่บาน งานได้คุณภาพ
Performance Curve For Type AOH 
เลือกปั๊มถูกงาน งบไม่บาน งานได้คุณภาพ
+