เลือกปั๊มถูกงาน งบไม่บาน งานได้คุณภาพ
ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดไฟ 220 โวลท์
 รุ่น 2TCP 2ใบพัด (ใบพัดทองเหลือง)
   Performance Range
   : Flow rate up to 180 l/min(10.8 m3/hr.)
   : Head up to 64m.

   Operrating limits
   : Suction lift up to 7m.
   : Fluid temperature up to 40C
   : Maximum ambient temperature 40C
Model: 2TCP 50/200 2" x 2" 2HP. 220V. Head 27-46M. Flow 1.2-9.6 Q/hr
Model: 2TCP 40/300 1 1/2" x 1 1/2" 3HP. 220V. Head 30-64M. Flow 1.2-8.4 Q/hr
Model: 2TCP 50/300 2" x 2" 3HP. 220V. Head 26-56M. Flow 1.2-10.8 Q/hr
เลือกปั๊มถูกงาน งบไม่บาน งานได้คุณภาพ